header1

Visie op samenwerking

Samenwerken

De definitie van samenwerken kent vele varianten. OASE & Partners gaat uit van de omschrijving waarbij mensen "bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen van de groep/ander”. Het gaat er dus om dat je met elkaar iets tot stand brengt.

De vraag is, wanneer "samen werken" samenwerken wordt.
In de ogen van OASE & Partners is daarvoor een gezamenlijke visie op het werk en doel een noodzakelijk als startpunt.
Eigen kwaliteiten en vaardigheden zijn daarbij belangrijk, maar ook begrip voor de positie en belangen van de ander.
Naast de vaktechnische kwaliteiten die mensen hebben, bezitten mensen ook teamvaardigheden: vaardigheden die zij inzetten om het teamtot prestaties te brengen. Binnen samenwerking en teamvorming is daar vaak te weinig aandacht voor en OASE & Partners wil daar met name de aandacht op richten en teams ondersteunen.

Hoe kunnen we van een bestaand team een succesteam maken.
Hoe kunnen we het team effectief aanvullen met nieuwe teamleden op basis van teamrolvaardigheden. 
Maar ook gaat OASE & Partners in de samenwerking uit van de goede elementen die er zijn.
We gaan daarbij uit van een positieve benadering van de situatie en de positieve elementen die medewerkers laten zien.
Te vaak wordt aandacht gericht op de teamaspecten die "niet goed gaan" en wordt er te weinig uitgegaan van de zaken die wel goed gaan.
Juist vanuit het benaderen van de positieve kanten kunnen de medewerkers vaak zelf de minder goede elementen oppakken.

Doelgericht samenwerken waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigen en de andere in het team aanwezige "teamvaardigheden" levert meer werkplezier op en minder frustratie. Er kan meer begrip worden opgebracht voor elkaar en elkaars belangen, zodat ieder werkt aan het gezamenlijk resultaat.

OASE & Partners begeleidt samenwerking. In feite wil OASE & Partners "facilitair" bezig zijn, om de mensen te ondersteunen zodat zij hun werk goed en met plezier kunnen doen.