header1

Waarom

Door de jaren heen is ons gebleken dat samenwerking en communicatie essentiƫle voorwaarden zijn om goede teamprestaties en resultaten neer te zetten.
U kunt dan ook bij ons terecht voor al uw ondersteuningsvragen op deze gebieden. Wij geven advies en ondersteunen onze klanten bij het verbeteren van teamprestatie.
Of het nu de teams zijn op een verpleegafdeling, teams in het onderwijs of de samenwerking binnen het medezeggenschapsproces: het gaat om de prestatie, het resultaat.

OASE & Partners kan u dus o.a. helpen om meer resultaatgericht te werken.
Als het gaat om samenwerking, ervaren de leden van teams vaak onderlinge verschillen als belemmering voor het goed functioneren van het eigen team, in plaats van het waarderen van de onderlinge verschillen. op de pagina "teamontsikkeling" kunt u hierover meer lezen.

Maar ook deskundigheidsbevordering op andere terreinen is mogelijk bij ons. zowel op HRM-gebied, op gebied van organsiatieverbetering en transitieprocessen biedt OASE u de nodige ondersteuning. 
Vanaf 2003 is OASE ook al bezig met ondersteuning van het medezeggenschapsproces in de verschillende sectoren. Daarbij is inmiddels een eigen model ontwikkeld, waardoor effectiever en efficienter gewerkt kan worden. zowel bestuurders als ondernemings- en medezeggenschapsraden zijn tevreden over dit model.

Op basis van de de positieve insteek die er bij medewerkers aanwezig zijn, ondersteunen we de zoektocht naar verbetering van de samenwerking.  het programma "op zoek naar goud", ondersteunt u daarbij en kan uiteindelijk uitmonden in een effectieviteitsslag in de samenwerking. 

Kortom: stel uw vraag en waarschijnlijk kunnen we u helpen.