header1

Wat

Vanuit een positieve benadering samenwerken aan uw toekomst en vanuit betrokkenheid aan de slag op basis van de positieve inbreng van deelnemers. Dat is wat OASE & Partners met zijn klanten en cursisten wil bereiken.

Bij teams op de werkvloer, het managementteam, het directieteam, de ondernemingsraad, de cliĆ«ntenraad, of een combinatie van deze groepen, onderlinge samenwerking en communiceren is essentieel om het doel te bereiken. Ook samenwerking en communicatie tussen de verschillende teams in een organsiatie is essentieel voor het behalen van de doelstellingen. Daarbij zijn openheid, vertrouwen, dialoog en in sommige gevallen "coalitievorming" een belangrijke basis.

"Betrokkenheid bij de organisatie" is de belangrijkste drijfveer voor medewerkers. Hoewel die betrokkenheid mogelijk niet altijd even zichtbaar is voor anderen, is die  betrokkenheid vaak wel aanwezig. Het zichtbaar maken van de positieve inbreng van teamleden en bespreekbaar maken van hun ideen is daarbij belangrijk.

OASE & Partners.wil niet alleen cursussen geven of adviezen verstrekken.

  • We willen samenwerken.
  • We willen er zijn als de klant ons nodig heeft.
  • We willen betrokkenheid zijn en dit ook tonen in de manier van samenwerken.