header1

Bert Visser

Bert Visser is (Team)Coach en teamtrainer.

Een enthousiaste, flexibele en gedreven coach.
Heeft een zeer groot netwerk waar hij graag een beroep op doet.
In de zorg en het onderwijs heeft hij te maken gehad met teamwerk en de onderlinge samenwerking.
Samenwerking die niet altijd even effectief was en waar de onderlinge conflicten niet altijd even doeltreffend werden opgelost.
Daarbij valt op dat medewerkers onvoldoende gebruik maken van de talenten en kwaliteiten die zij zelf hebben en bij andere groepsleden aanwezig zijn.

Ook vanuit bestuurlijke perspectief heeft hij gemerkt je organsiatiedoelstellingen slecht in je eentje en zeker niet van “bovenaf” kunt realiseren. Je zal vooral moeten luisteren naard e werkvloer en draagvlak moeten creëren; dat krijg je alleen door open te communiceren en samen te werken.
Daarnaast heeft hij als voorzitter van landelijke verenigingen ervaren hoe belangrijk ervaringsgerichte deskundigheidsbevordering is.

Hij heeft zich vanuit verschillende functies steeds meer verdiept in samenwerkingsvraagstukken en groepscommunicatie.
Als coach en cursusleider brengt hij vandaag de dag, soms samen met mijn één of meer partners, teams tot effectiever en efficiënter presteren.
Daarbij vooral met gebruik van alle in het team aanwezige kwaliteiten. Team- en ondernemingsprestaties worden sterk verbeterd door een goede onderlinge afstemming van kwaliteiten en vaardigheden binnen teams.

Samenwerking en communicatie is ook de basis voor goede medezeggenschap. Dat heeft hij zelf ondervonden in de diverse medezeggenschapsorganen, zowel in een groot algemeen ziekenhuis, als in een GMR binnen een grote scholengemeenschap.

Het medezeggenschapsproces is van essentiële betekenis voor de realisatie van organisatiedoelstellingen. Daar dienen niet alleen de medezeggenschappers in getraind te worden, maar ook de bestuurders en de managers.