header1

Bert Visser

Kernactiviteiten:

  • Vaardigheidstrainingen en lesgeven
  • Coaching op samenwerking en ‘on the job’
  • Coaching en samenwerking binnen medezeggenschap
  • Advies of Begeleiden van werving en selectietrajecten
  • Coaching in verbetering persoonlijk en beroepscompetentie

Persoonlijke kwaliteiten:

Mijn slagvaardigheid combineer ik met luistervaardigheid en snel tot de kern kunnen komen én een oprechte interesse in de mensen om wie het gaat. Hierdoor worden verbindingen makkelijk gelegd. Ik werk samen met mijn opdrachtgevers naar het resultaat, mét een positief gevoel, uitgaande van appreciate inquiry . Samen zorgen we ervoor dat het idee werkelijkheid wordt, zodat we aan het eind van de rit tegen elkaar kunnen zeggen: 'we hebben samen goed gewerkt!'

Ervaring:

Mijn achtergrond ligt in de zorg- en onderwijssector en alweer 30 jaar in persoonlijke begeleiding, lesgeven en trainen. Na 23 jaar in verschillende functies in de zorgsector en het onderwijs gewerkt te hebben, ben ik met OASE & Partners gestart. Hierbij geef ik cursus in de verschillende aspecten van samenwerken, medezeggesnchap, vebeteren van persoonlijk functioneren en communicatie. Die elementen gebruik ik in gesprekken om het ziekteverzuim te verlagen, samenwerking in teams te verbeteren en de verbinding tussen de individuele, team en organisatiedoelen te verbeteren. Daarnaast heb ik inmiddels ook als activiteit een programma over het binden en begohouden van millenials en jongern van generatie Z .

Ik ben gericht op resultaat maar kan niet zonder de menselijke kant. Goed werk leveren, zegt zeker ook iets over de mensen die dat doen. Mensen willen zich ontwikkelen, steeds een stapje beter worden. Maar dat kunnen ze niet doen zonder dat ze daarin gesteund worden. Ik ga graag uit van de kracht van mensen en de kracht van mezelf, zodat ideeën werkelijkheid worden.