header1

Gerard van Groeningen MBA

Kernactiviteiten:

 • Ondersteuning leidinggevenden en directie bij
  beheersing verzuim
 • Coachen van medewerkers met dreigend uitval
 • Begeleiding bij reintegratie in eigen of ander werk
 • Trainen leidinggevenden
 • Arbeidsdeskundige beoordelingen bij langdurige ziekte
 • ivm Wet Verbetering Poortwachter
 • Projectleiding duurzaam inzetbaarheidsprojecten
 • Interim (verander) management

Persoonlijke kwaliteiten:

 • Ik breng energie over
 • Laat een ander perspectief zien
 • Sparringpartner leidinggevenden (obv eigen ervaring en MBA)
 • Verstand van zaken: sociale zekerheid
 • Laat ander in zijn waarde
 • Schakelen tussen verschillende niveaus

Ervaring:

Directeur/eigenaar: “Werklust Verzuimoplossingen”.

Vanaf 2001: adviesbureau voor verzuimmanagement en organisatieontwikkeling.

Gespecialiseerd in de ondersteuning van directie en management, bij het voeren gezond verzuimmanagement en het creëren van optimale betrokkenheid door verantwoord leidinggeven.

· Managing director Beteor B.V.

Tot eind 2001: Beteor B.V., HRM adviseurs. Opbouw nieuw bedrijfsonderdeel gericht op “verzuimmanagement”. Beteor B.V. is een organisatie van ongeveer 40 medewerkers, werkzaam voor de industrie (bijvoorbeeld Philips, Stork), semi-overheid (Gemeenten, Ministeries, UVI’s) en onderwijs.

· Marketing Manager ABP-advies en USZO

In de periode 1992 tot en met 2000 diverse leidinggevende functies bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en de Uitvoeringsinstelling van Sociale Zekerheid voor Overheids- en onderwijsorganisaties (USZO), op diverse locaties in Nederland.

Centrale elementen: ontwikkelen ondersteunende producten voor aangesloten werkgevers. Leidinggeven aan hoog gekwalificeerde professionals zoals artsen en arbeidsdeskundigen.

· Districtsmanager USZO (onderdeel ABP)

Vormgeving en aansturing verzekeringstechnisch (productie)proces op de districtskantoren Leiden en  Rotterdam (budget en productie targets). Integraal verantwoordelijk.

· Overige functies

In de periode 1984 tot en met 1992 diverse professionele functies bekleed op het terrein van mens en organisatie, zoals: arbeidsdeskundige, hoofdarbeidsdeskundige, beroepskeuzeadviseur.