header1

Hans Bloemen

Kernactiviteiten:

  • Trainingen op het gebied van medezeggenschap, teamvorming (Belbin) en sociale vaardigheid.
  • Advisering op het gebied van medezeggenschap, teamvorming en reorganisatieprocessen.
  • Begeleiden teams.
  • Dagvoorzitter.

Persoonlijke kwaliteiten:

Enthousiast, vasthoudend en soms een beetje eigenwijs. Meedenken als hobby en een generalist is voor mij een kwalificatie die ik regelmatig hoor.

Een termen van Belbin zijn dominante teamrollen monitor (analyseren), bedrijfsman (organiseren en regelen) en voorzitter (partijen naar een gemeenschappelijk doel brengen.

Ervaring

Ooit ben ik begonnen als leerkracht en later stafdocent in het voortgezet onderwijs. Na vier jaar leidinggegeven te hebben aan een project ter bestrijding van onderwijsachterstanden ben ik eind jaren 90 overgestapt naar de profit sector. Zowel in de profit als non-profit maakte ik deel uit van het managementteam.

Als hoofd personeel en organisatie en als manager opleidingen en arbo ontwikkelde ik een brede kijk op organisaties.

Regelmatig maak ik deel uit van besturen en ben ik op de een of andere manier maatschappelijk betrokken als vrijwilliger bij organisaties.

Binnen de medezeggenschap heb ik alle posities van bestuurder tot lid van de studentenraad vervuld. Ben hierdoor een goede gesprekspartner voor zowel de bestuurder, de raad van toezicht als de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad.

Vanaf 2010 houd ik me bezig met Belbin teamrollen en ben ik inmiddels gecertificeerd lid van het teamrolgilde.

Mijn werkterreinen zijn onderwijs, kunsteducatie en zorg. Daarnaast ben ik 20 jaar actief geweest in de technische groothandel.